PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – PENB | Jíří Váhala

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – PENB

8. 7. 2020

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je podobný štítku na elektrospotřebičích, dokládá nám energetickou náročnost budovy. Energetický štítek, který je součástí PENB, je grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Pojednává o zařazení budovy do příslušné třídy – A (mimořádné úsporná) až G (mimořádně nehospodárná). Průkaz by měl sloužit k ochraně spotřebitele. Kupující či nájemník si tak mohou spočítat průměrné roční náklady na užívání budovy.

Zákonná povinnost

Povinnost vzniká díky zákonu o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a jeho novele platné od 1.7.2015.

Kdy je PENB potřeba?

PENB je zapotřebí již u samotné inzerce. PENB lze dočasně nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední tři roky (elektřina, plyn a tepelná energie). PENB je zapotřebí a) novostavby – PENB je součástí projektové dokumentace, bez níž není možné získat stavební povolení. b) Rekonstrukce – Rekonstrukce se týká více než 25% obálky budovy (výměna oken, střechy, topení, zateplení). c) Prodej a pronájem budovy – Při prodeji či pronájmu bytu a domu je zapotřebí mít platný PENB! Pokud se jedná o byt, PENB hodnotí na celou budovu nikoliv jen bytovou jednotku.

Nehodlám prodávat ani pronajímat

Pokud dům, či byt NEprodáváte, nebo NEpronajímáte, NENÍ vaší povinností PENB nechat zpracovat.

Existují vyjímky?

Ano, existují i výjimky, a to u následujících budov – a) budovy postavené do roku 1947, které neprošly zásadní rekonstrukcí – automaticky třída G. b) Budovy určené k rekreaci – Chaty, chalupy využívané pouze část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby za rok užívání.

Náhrada za PENB

Při absenci PENB je uváděna nejnižší třída G (mimořádně nehospodárná). Jedná se pouze o dočasné řešení a pokud kupující bude chtít PENB předložit, je povinností prodávajícího PENB předložit.

Přísné sankce

V případě, že energetický průkaz nebyl předložen, vystavuje se majitel celkem vysoké pokutě. U fyzických osob to může být až 100 tisíc Kč, u právnických až 200 tisíc Kč.

Získání PENB

Průkazy zpracovávají energetičtí specialisté a odborníci autorizováni Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cena za PENB

Cena není zákonem pevně stanovena. Ceny se pohybují od 2 tisíc Kč pro rodinný dům a od 7 tisíc Kč pro bytový dům (záleží na velikosti domu, počtu bytových jednotek…).

Čas a PENB

Doba vyhotovení PENB záleží na mnoha velikosti a členitosti budovy, zda má nebo nemá stavební dokumentaci. Obvykle je PENB vyhotoven do několika málo dní. Platnost PENB je 10 let od jeho vyhotovení, pokud dům neprojde výraznou renovací.