JAKÉ DOKUMENTY SI PŘIPRAVIT PŘED PRODEJEM NEMOVITOSTI? | Jíří Váhala

JAKÉ DOKUMENTY SI PŘIPRAVIT PŘED PRODEJEM NEMOVITOSTI?

9. 7. 2021

Ne nadarmo se říká, že kdo je připraven, není zaskočen. A stejně to platí, i když prodáváte byt, dům nebo třeba pozemek. Zjistěte, jaké dokumenty je dobré připravit před tím, než začnete hledat ideálního zájemce. 

Potvrďte, že jste vlastníkem dané nemovitosti

Při shánění dokumentů by vaše kroky měly nejdříve vést na katastr nemovitostí. Tam získáte nejen tzv. list vlastnictví, ale také nabývací titul. Tím může být kupní nebo darovací smlouva či dědická listina. Bude se vám hodit také výpis z katastru nemovitostí a pokud prodáváte dům nebo pozemek, doporučujeme si vyžádat i snímek katastrální mapy. Za předpokladu, že má nemovitost více majitelů (například ji vlastníte napůl s manželem nebo manželkou), si nezapomeňte zajistit i jejich souhlas k prodeji.

Při prodeji domu nezapomeňte přiložit projektovou dokumentaci

Vlastník domu má povinnost uchovávat ověřenou dokumentaci, která zahrnuje veškeré stavební úpravy. Problém nastává v případě, že se jedná o starý dům, ke kterému často potřebné dokumenty úplně chybí, nebo do nich nejsou zaznamenané nejrůznější přístavky či jiné změny. Pokud projektovou dokumentaci nedáte kupujícímu k dispozici, nebo ji předáte v neaktuálnímu stavu, můžete si zadělat na celou řadu problémů. Jakmile se totiž objeví jakékoliv nedostatky, odpovídáte za ně ještě 5 let po prodeji a kupující se může domáhat slevy či úplně odstoupit od smlouvy.

Myslete také na Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Předkládat kupujícímu informace o energetické náročnosti jsou při prodeji od roku 2012 povinné. Slouží k tomu, aby si mohl nový vlastník udělat představu o energetických nárocích budovy. U rodinných domů si jej budete muset nechat vystavit, pokud prodáváte byt, obraťte se na sdružení vlastníků.