CO JE RODINNÁ DOMÁCNOST A JAKOU ROLI HRAJE PŘI KOUPI NEMOVITOSTI? | Jíří Váhala

CO JE RODINNÁ DOMÁCNOST A JAKOU ROLI HRAJE PŘI KOUPI NEMOVITOSTI?

20. 5. 2022

Dříve se hojně používal pojem společná domácnost, ten už ale neplatí a v Novém občanském zákoníku byl nahrazen tzv. rodinnou domácností. Co to vlastně znamená a proč vám může také pěkně zkomplikovat život?

Žijete v rodinné domácnosti?

O rodinnou domácnost se jedná v případě, že jde o soužití manželů, partnerů nebo rodičů s dětmi a zároveň splňujete dvě následující podmínky:

  • Soužití je trvalé – to znamená, že nemá jasně daný konec. Nepatří do něj tedy například studentské spolubydlení. Možná byste mohli namítnout, že život dětí u rodičů je přece také ve většině případů jen na omezenou dobu, v tomto případě se ale jedná o výjimku.
  • Úhrada nákladů za domácnost je společná – každý může přispívat různě velkým dílem, s financemi musí být ale nakládáno společně.

Kupujete nemovitost? Pečlivě zkontrolujte, kdo ji doopravdy vlastní

Nakládat s nemovitostí v rodinné domácnosti může člověk sám jen za předpokladu, že má souhlas svého partnera. Kupujete-li nemovitost, určitě nezapomeňte ověřit, kdo je vlastníkem. Pokud ji totiž nevlastní výlučně jeden z manželů a nezajistí si souhlas své drahé polovičky, může se prodej zkomplikovat a skončit až zneplatněním kupní smlouvy – a to i po zapsání vás jako nového majitele do katastru nemovitostí. Mohlo by se také stát, že nebudete mít jako nový vlastník právo vystěhovat členy rodinné domácnosti, kteří v dané nemovitosti bydlí.

Vyžádejte si písemný souhlas

I fakt, že je v katastru nemovitostí uvedený jako vlastník pouze jeden z partnerů, nemusí nutně znamenat, že se jedná o jeho výlučné vlastnictví. Aby vše proběhlo v pořádku, vyžádejte si od druhého partnera písemné prohlášení, že se v dané nemovitosti nenachází rodinná domácnost a pokud ano, tak souhlasí s převodem či jiným nakládáním s nemovitostí.

Rodinná domácnost hraje významnou roli i při dědickém řízení

Jak už bylo řečeno na začátku článku, podmínkou rodinné domácnosti je společné soužití a hrazení nákladů za domácnost. Právo dědit tedy není podmíněno uzavřením manželství – stačí s člověkem žít rok před smrtí v rodinné domácnosti a prokázat před soudem, že byly splněny výše zmíněné náležitosti.

Co když jeden z partnerů rodinu opustí?

V případě, že dojde například k rozvodu a manžel nebo manželka nemá v úmyslu se znovu vrátit, může si vzít pouze obvyklé věci, které jsou výhradně jeho majetkem. Společný majetek je pak rozdělen na polovinu a rodinná domácnosti tímto rozdělením zaniká.